DARE TO LEAD

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Boeien, Binden, Buigen!

De hedendaagse leider, jij in dit geval,  kan mensen inspireren en uitdagen om alle mogelijkheden te benutten. Jij beïnvloedt samenwerking en verbinding binnen afdelingen positief. Daarbij stimuleer je mensen om met elkaar in contact te gaan binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn. Je bent in staat om de visie te verbinden met de doelen en te zorgen voor optimale resultaten voor de organisatie. Een afgewogen mix dus van cognitief, strategisch, sociaal en emotioneel leiderschap. Klinkt als een advertentie voor de perfecte hedendaagse leider!

Slim werken is belangrijk en dat doen we door aandacht te geven aan een strategisch plan, marketing, financiën en technologie. Echter een gezond en energiek bedrijf heeft zijn bestaansrecht veel meer te halen uit  het  openbreken en bespreekbaar maken van de onderliggende dynamiek wanneer politieke spelletjes ervaren worden, het geven van feedback, een duidelijk beleid, goed moreel, een hoge productie en laag personeelsverloop. Toch richten we onze aandacht eerder op het slim werken dan op het gezond en energiek werken. Slim werken is veel meer gebaseerd op inhoud, taak en op financiën, korte termijn dus. Gezond en energiek werken is gebaseerd op lange termijn werken en de onderlinge relatie. Geduld en discipline zijn hierin belangrijke spelers.

Wij geloven dat mensen die leiding nemen de gezondheid van het hele systeem beïnvloeden. Daarom is het van belang dat leiders allereerst naar zichzelf durven kijken en zichzelf blijven voeden om vanuit hun vaak eenzame positie hun eigen bijdrage te leveren die dienstbaar is aan het systeem en waarbij het voelen en denken en daarop handelen op elkaar is afgestemd.

De training Dare to Lead biedt inspirerende ontmoetingen met vakgenoten waarbij er volop de gelegenheid is om te leren. Wij geloven in mentoring, of wel practice what you preach en in de kracht van herhalen.

Authentiek Leiderschap

Iedereen heeft zijn eigen-aardigheden. Dat wat jou geloofwaardig en eigen maakt, dat wat door jou eigenhandig is geschreven of verteld, dat wat jou waarachtig en echt maakt.

Wij geloven dat authentiek leiderschap hierover gaat. Het leren omarmen van jouw eigen-aardigheden en daar voor te gaan staan.

Tijdens deze training Dare to Lead ga je op zoek naar jouw eigen-aardigheden, jouw stijl. Je volgt de route van leidinggeven aan jezelf om vervolgens te landen in leidinggeven aan anderen.

De training biedt je de gelegenheid gewaar te worden, te ondervinden, te spieken, te oefenen en te experimenteren. Je reflecteert en werkt op de dynamiek in jou, tussen jou en anderen en op de dynamiek in een groep.

De richting

Tijdens deze training Dare to Lead gaan persoonlijke ontwikkeling, professionele communicatie en versterking van meesterschap hand in hand. In de trainingsgroep zul je belangrijke lessen aan den lijve ondervinden. We werken dan ook met de elementen voelen, denken en doen.

We geloven dat effecten die je in je werkcontext ordent, ook in deze training merkbaar zijn. Het gaat er om je bewust te worden van die effecten, van de betekenis die ze hebben (of hadden) en om ervan te leren. Daarin staan betrokkenheid, passie en daadkracht centraal.

Binden, Boeien, Buigen

We zoeken de onveiligheid op om inzicht te krijgen in waar de werkelijke blokkades liggen op weg naar het resultaat. Daarbij wordt de dynamiek en het gedrag van de groep en het individu gebruikt om direct in te spelen op de onderliggende behoefte van dat moment.

Dit betekent dat er niet gewerkt wordt volgens het boekje, er geen platgetreden paden worden bewandeld en we niets uit de weg gaan. Dit doen we vanuit een vooropgezet plan. Dit plan en de dynamiek in de groep bepaalt hoe we de weg bewandelen en daarmee hoe we het doel en dus resultaten behalen.

Wij zetten je in beweging. Op een persoonlijke, benaderbare manier en met een scherp analytische professionele pet op. Flair en een gezonde dosis humor zijn de ingrediënten die daarbij horen waarbij het vooropgestelde doel nooit uit het oog wordt verloren. Hooguit de tijd kan het inhalen.

Welke onderwerpen komen aan bod

Blok 1: Leidinggeven aan jezelf
• Herkennen en erkennen van eigen patronen om je keuzevrijheid te vergroten
• Helder maken in de groep waar jouw ontwikkelbehoefte ligt
• De kracht van taal en in contact zijn met jezelf en de ander
• Het effect van jouw gedachten op je gedrag en het vergroten van jouw handelingsvaardigheden hierin
• Geven en nemen van feedback en het effect daarvan
• Jouw rol, positie en daarin je kwaliteiten, drijfveren en uitdagingen

Blok 2: Leidingnemen richting anderen
• Mentoring, leren je mensen te laten groeien op een inspirerende en coachende manier
• Hoe om te gaan met de veelzijdigheid van de groep
• Versterken van jou leiderschapsstijl en jouw manier van communicatie hierin
• Herkennen wat jou gedrag teweeg brengt bij anderen en hoe dit bij te stellen
• Hoe om te gaan met weerstand en dynamiek binnen het groepsproces
• Doelen vertalen naar werkelijkheid en tijdsrealisme

Blok 3: stroomlijnen van dynamiek en sturen op energie
• Hoe is de dynamiek in mijn organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Hoe kan ik productief en effectief omgaan met weerstand, emoties, stress en politieke spelletje
• Hoe leer ik omgaan met veranderingen en maak ik de vertaalslag naar de operatie
• Hoe kan ik hierin mijn bevlogenheid, daadkracht en compassie behouden

Blok 4: Terugkom dag
• Stil staan bij verder gaan
• Je deelt wat je geleerd hebt en wat de opleiding je heeft gebracht.
• Je gaat met elkaar na waar je nu staat en waar je ontwikkeling nog ligt en hoe dit in de toekomst vorm te geven
• Met een tevreden gevoel ga je weer naar huis om jouw authentiek zijn als leider uit te dragen en te blijven opvolgen

De hedendaagse leider

Leidinggevenden, directeuren, eigenaren, managers, teamchefs, projectmanagers, programmaleiders of spinnen-in-het-web die werken in teams, netwerken of andere samenwerkingsverbanden. Hun functienaam en opdracht is anders maar ze hebben een ding gemeen: ze nemen de leiding.

• Je wil scherper zicht krijgen op je leidingnemende stijl en deze verbreden
• Je bent op zoek naar balans tussen ruimte geven en kaders bieden
• Je wilt de samenwerking met en het meesterschap van je team versterken
• Je wilt handvatten voor het omgaan met weerstand
• Je wilt staan voor het belang van de individu, het team én de organisatie
• Je wilt leren hoe om te gaan met de diverse groepsdynamieken
• Je wilt je team ombuigen van klaagzang en praten over elkaar naar openheid, begrip en praten met elkaar
• Je wil leren om je grenzen duidelijk kenbaar te maken op een manier die daadkrachtig en met compassie is
• Je wilt een betere strategische gesprekspartner zijn
• Je wil leren ontdekken waar de grens ligt tussen persoonlijk gedrag en leidinggevend gedrag

De investering

Aantal dagen: 6 trainingsdagen en 3 individuele coachgesprekken
Financieel: € 3.525,00 (excl BTW)
Arrangement: € 297,00 (excl BTW) (lunch en drankjes plus materiaal- en locatiekosten)
Locatie: Centraal gelegen in het land
Deelnemers: Maximaal: 6 deelnemers

Hierin is inbegrepen
- Intake gesprek met opdrachtgever
- Intake gesprek met de deelnemer
- Werkmap inclusief hand-out
- Evaluatiegesprek met opdrachtgever
- 6 trainingsdagen van 09.30-17.15 uur
- 3 individuele coachgesprekken van 1,5 uur

Studie-investering Naast de trainingsdagen zoals vermeld, dien je rekening te houden met een extra studiebelasting van ongeveer 1-2 uur per week. De studiebelasting bestaat over het algemeen uit huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten ter voorbereiding op de volgende module en leeswerk.

Regio Den Bosch/Eindhoven

Trainer Nancy Verstegen
Trainer Hessel Frings

Serie 1 zit vol
Serie 1 - Start
Dag 1: Vrijdag 30 oktober
Dag 2: Vrijdag 20 november
Dag 3: Vrijdag 18 december
Dag 4: Vrijdag 15 januari 2021
Dag 5: Vrijdag 5 februari 2021
Dag 6: Vrijdag 16 april 2021

Serie 2 - Start
Dag 1: Donderdag 26 november 2020
Dag 2: Donderdag 17 december 2020
Dag 3: Donderdag 7 januari 2021
Dag 4: Donderdag 28 januari 2021
Dag 5: Donderdag 25 februari 2021
Dag 6: Donderdag 25 maart 2021

Serie 3 -Start
Dag 1: Vrijdag 12 februari 2021
Dag 2: Vrijdag 5 maart 2021
Dag 3: Vrijdag 26 maart 2021
Dag 4: Vrijdag 23 april 2021
Dag 5: Vrijdag 14 mei 2021
Dag 6: Vrijdag 9 juli 2021

Nancy is jullie begeleider voor deze leiderschapstraining in de regio midden en zuid Nederland. De locatie van deze training is in de regio Den Bosch/Eindhoven. Data voor deze trainingen zijn: Data
Tevens begeleid Nancy In-company trajecten door heel Nederland.

Indien je vragen hebt stel ze gerust aan Nancy

 

Pascalle is jullie begeleider voor deze leiderschapstraining in de regio west en noord Nederland. De locatie van deze training is in de regio Het Gooi/Almere. Data voor deze trainingen zijn: Data

Indien je vragen hebt stel ze gerust aan Pascalle

 

 


Hessel is jullie begeleider voor deze leiderschapstraining in de regio midden en zuid Nederland. De locatie van deze training is in de regio Het Gooi/Almere. Data voor deze trainingen zijn: Data

Indien je vragen hebt stel ze gerust aan Hessel