SYSTEMISCH WERK

waarmakers van denken naar doen
WaarMakers_symbool_systemisch_werkSystemisch werk is een fascinerend fenomeen dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger. Hellinger heeft ontdekt dat ieder mens beïnvloed wordt door het systeem waarvan hij deel uitmaakt, te beginnen met het gezin van herkomst en de familie er omheen. Hij noemt het zelf geen therapie maar toegepaste filosofie.

Inmiddels is deze vorm van begeleiden uitgegroeid tot een zeer succesvolle wijze om mensen te bevrijden van de soms zware lasten die zij ervaren in hun bestaan en die niet van hen zijn. Ook in organisaties wordt de methode steeds vaker als belangrijk onderdeel van zakelijke advisering zeer succesvol toegepast. De meest bekende vormen van systemisch werk zijn Familieopstellingen en Organisatieopstellingen.

Wat is een systeem en wat is een dynamiek
We zijn allemaal onderdeel van een systeem, sterker nog: tegelijkertijd zijn we onderdeel van meerdere systemen. De belangrijkste is wel het Familiesysteem maar ook je vriendenkring, je werkomgeving, de organisatie, de buurt waarin je woont, de sportvereniging et cetera zijn allemaal systemen. Binnen deze systemen leven mensen met elkaar en beïnvloeden zij elkaar. Ook gebeurtenissen (events) beïnlvoeden de leden van het systeem en hun onderlinge relaties. Dit alles bij elkaar noemen we de dynamiek binnen het systeem.

Wat zijn verstrikkingen
In een systeem kan sprake zijn van een onuitgesproken opdracht die we onbewust aannemen of we kunnen loyaal zijn aan iemand in het systeem op een manier die onze vrijheid van handelen in de weg staat. We zijn dan niet vrij die keuzes te maken die we willen om ons eigen leven inhoud en richting te geven, we zijn dan verstrikt. Een onuitgesproken opdracht kan zijn “de goede lieve vrede te bewaren” of “als je voor een dubbeltje geboren bent zul je nooit een kwartje worden”.
Wat zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen

Opstellingen zijn een levende weergave van de dynamieken van een systeem. Opstellingen brengen verstrikkingen aan het licht: dynamieken die als een last op iemands schouders drukken. Met behulp van krachtige oplossingsgerichte interventies, geven we ruimte aan deze verstrikkingen zodat het systeem en haar leden een gevoel van verlichting ervaren, verlost worden van een last. Gestolde energie kan weer stromen.

 

 

WaarMakers_symbool_blok_hz_weten_waarmaken_contact