3. AMBITIE- & ONTWIKKELGESPREK + TMA ANALYSE + 360 GRADEN FEEDBACK

waarmakers van meten naar weten


ELKE DAG, ELK MOMENT, KUNNEN WE BESLUITEN OPNIEUW TE BEGINNEN

WaarMakers_symbool_talent

Wil je een volledig beeld van waar je ontwikkeling ligt dan kun je het ambitie – en ontwikkelgesprek met TMA aanvullen met 360 graden feedback. 

Dit laatste betreft een observatie van 3 -5 mensen die je kent en aan wie je een aantal vragen voorlegt die gaan over hoe zij jou in werksituaties ervaren.

WaarMaker Nancy Verstegen     WaarMaker Rionne Verstegen2

Meer weten?
Vraag het een van onze TMA coaches