TMA

waarmakers van meten naar weten

TALENT MOTIVATIE ANALYSE METHODE (TMA)

WaarMakers_symbool_talentResultaat TMA Professional
Het toepassen van Talent Motivatie Analyse Methode (TMA) geeft een goed beeld van het talentenpotentieel van mensen in een organisatie. Daarnaast geeft de analyse ook zicht op de ontwikkelbaarheid van competenties en laat  zien of de ideale ontwikkelrichting van mensen tegen het licht van de persoonlijke talenten realiseerbaar is tegen de specifieke functie eisen- en mogelijkheden van een organisatie. En dus ook het succesvol kunnen functioneren van mensen.  Het geeft professionals zicht op de sterke punten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden van mensen in bedrijven zowel individueel als in teamverband.

Motivatie
Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de persoon centraal op de troon die hem past.

TMA maakt het mogelijk om een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten, motivatie en ontwikkelmogelijkheden te maken.

TMA ondersteunt bij het inzichtelijk maken van het “menselijk potentieel” en geeft zicht op met welke talenten en competenties van mensen de beste resultaat kan worden behaald. Doordat TMA talenten en competenties met elkaar in relatie brengt is de methode ondersteunend aan talent- en competentiemanagement in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Tot slot reikt TMA handvatten aan om mensen en organisaties optimaal te ontwikkelen, versterken, risico’s te beheersen en om valkuilen te managen.
Analyse
De TMA Talenten analyse brengt ruim 20 drijfveren en meer dan 40 talenten uitvoerig in kaart. Dit gebeurt door stellingen van eenzelfde sociale wenselijkheid naast elkaar te zetten en mensen te vragen een keus te maken die het beste bij hen past. Er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk.

De voorkeuren worden in kaart gebracht en daarmee de denkprocessen. Deze uiten zich in talenten en motieven, die van grote invloed zijn op het gedrag van mensen.

Ook wordt de ontwikkelbaarheid van ruim 50 competenties en denk- en leerstijlen inzichtelijk gemaakt.
Betrouwbaarheid
De Talenten Motivatie Test is zeer betrouwbaar en uitgebreid en meet waar het voor staat.

Naast een persoonlijkheidsanalyse kan desgewenst worden uitgebreid met andere tests zoals, 360 feedback, de CAPA (capaciteitentest), de competentietest en teamanalyse.

Het geeft eenvoudig, gestructureerd en professioneel vorm aan talent- en competentiemanagement.
TMA is in veel verschillende talen te verkrijgen.
tma-methode1
Dit zijn de twee verschillende mogelijkheden binnen TMA die WaarMakers aanbiedt.
Assessments